1

آموزش کسب و کار اینترنتی Options

News Discuss 
این انتخاب‌ها، باید انضمامی باشد نه انتزاعی؛ یعنی در لحظه تصمیم گیری چه انتخابی می توان داشت. ما در شایگان همیشه شاهد مشتریانی بودیم که تماس گرفتند و هزینه های هنگفتی که در تبلیغات بنری انجام دادند صحبت کردند و همه به یک موضوع ازعان داشتند: نتیجه نگرفتیم!! تبلیغات اینترنتی https://arthurx3467.blogoscience.com/18411705/آموزش-کسب-و-کار-اینترنتی-an-overview

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story